1. Obsluhovanie v Žiwlli

Začiatkom leta sme počas festivalu Brasil Visual obsluhovali v Žiwlli divákov víťazného filmu Parťáci. Obsluhovanie sa nám aj zákazníkom tak zapáčilo, že sme sa dohodli s majiteľmi na pravidelnej „výpomoci“. Dvoch z nás nájdete v Žiwlli obsluhovať každý štvrtok od 14.00 do 16.00. Srdečne Vás pozývame, kvalitu kávy sme otestovali osobne.

2. Balenie vianočných balíčkov

Pravidelne každý rok v predvianočnom čase pomáhame v chránenej dielni s balením vianočných balíčkov pre firmy.

3. Letný tábor

V prázdninovom čase organizujeme letný tábor pre hendikepované deti. Okrem členov nášho o.z. sa ho zúčastňujú aj deti zo špeciálnej školy. Je to týždeň plný hier, súťaží, nových priateľstiev, ale hlavne zážitkov. V rámci posledného tábora sa nám podarilo za finančnej pomoci nadácie, „Pomoc jeden druhému" uskutočniť aj výlet na farmu Etelka.

4. Náš program

Zúčastňujeme sa rôznych akcií a prispievame svojím programom:

  - Deň krivých zrkadiel
  - Vianočný bazár
  - Farský ples