Sídlo

Zrnko (stredisko ekologickej výchovy)
Zavretý kút č. 113
921 01 Piešťany

Email

serviampn@gmail.com

Telefón

0908 440 584
0949 243 996

Korešpondenčná adresa

SERVIAM
Javorínska 19
921 01 Piešťany